Brochure Collegereeks Kwaliteitsmanagement

Exclusieve collegereeks over kwaliteit van organisaties

Door de snel veranderende wereld veranderen de eisen die aan de organisatie gesteld worden in rap tempo. Denk alleen al aan de effecten van ICT, het ontstaan van nieuwe businessmodellen en markten, de roep om duurzaam ondernemen en de noodzaak van risicomanagement in crisistijd.

In uw vak is stilstaan geen optie. In deze inspirerende collegereeks geven topsprekers vanuit verschillende invalshoeken hun visie op actuele thema's in de kwaliteit van organisaties en het management ervan.

Download nu de brochure