Brochure Collegereeks Kwaliteitsmanagement

Zes unieke colleges over de kwaliteit van organisaties

Door de snel veranderende wereld veranderen de eisen die aan de organisatie gesteld worden in rap tempo. Denk alleen al aan de effecten van ICT, het ontstaan van nieuwe businessmodellen en markten, de roep om duurzaam ondernemen en de noodzaak van risicomanagement in crisistijd.

In het kwaliteitsvak is stilstaan geen optie. In deze inspirerende collegereeks geven topsprekers vanuit verschillende invalshoeken hun visie op actuele thema’s in de kwaliteit van de organisaties en het management ervan.

Vul uw gegevens in en ontvang
de brochure met het volledige programma

 

Meer informatie vindt u op:
www.sigmaonline.nl/collegereeksnyenrode